Dzenskrūves

Dzenskrūves. Minn Kota elektromotoru dzenskrūves laivu veikalā JŪRMALAS LAIVAS. Spēka dzenskrūves un propelleri MKP2, MKP6, MKP7, MKP32, MKP37, MKP33 weedles wedge