Garantijas noteikumi

PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM, NEATBILSTOŠU PRECI VAI PAKALPOJUMU

Pretenzijas par preces defektiem tiek izskatītas Latvijas un EU likumdošanā paredzētajā kārtībā. Iesniegums par sūdzību jāiesniedz rakstiski kopā ar preci, uzrādot pirkuma dokumentu vai čeku. Likumdošanā noteiktajā termiņā garantijas gadījums stājas spēkā, ja bojājumi radušies ražošanas procesa, konstrukcijas defektu vai pielietoto izejmateriālu kvalitātes dēļ.

Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas rezultātā vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja ziņas.

Gadījumos, kad prece Pircējam neder pēc izmēra, krāsas, formas vai citu līdzīgu iemeslu dēļ, bet tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, Pircējs nevar pieprasīt preci apmainīt pret citu preci. Tāpat kā preces apmaiņu, Pircējs nevar pieprasīt naudas atmaksāšanu, ja prece ir bez defektiem un bojājumiem, bet vienkārši nepatīk vai nav vajadzīga.