Iekšējās kārtības noteikumi

JŪRMALAS ŪDENSSLĒPOŠANAS UN VEIKBORDA PARKA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi ir apmeklētāju tiesības, pienākumi un uzvedības normas, uzturoties Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikborda parka (JŪVP) teritorijā.

 • JŪVP atrodas privātā teritorijā, un visus JŪVP iekšējos kārtības noteikumus nosaka JŪVP īpašnieks
 • JŪVP uzturēšanās paredzēta tikai tā klientiem par atbilstošo maksu
 • JŪVP laivu, kuteru, automašīnas, velosipēdu u.c. transporta līdzekļu novietošanas vietas ierāda vienīgi JŪVP darbinieks
 • JŪVP teritorijā atļauts kurināt ugunskurus tikai tam speciāli ierādītās vietās un tikai ar JŪVP darbinieka atļauju
 • JŪVP aizliegts ievest ieročus, narkotikas un psihotropās vielas, ātri uzliesmojošas vielas.
 • Makšķerniekiem jāievēro attiecīgie ieroču turēšanas un izmantošanas noteikumi
 • JŪVP viesi apņemas ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas
 • JŪVP viesiem jāievēro klusums, nav atļauts atskaņot jebkāda veida mūziku. Izņēmuma gadījumos ir saskaņojams ar JŪVP darbinieku
 • JŪVP teritorijā viesi apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst. 23:00
 • JŪVP  administrācija neuzņemas materiālo atbildību par JŪVP viesu transporta līdzekļiem, personīgām mantām
 • JŪVP viesiem, atstājot JŪVP, ir pienākums savākt un aiznest atkritumus uz JŪVP koplietošanas atkritumu konteineriem
 • JŪVP viesiem ir pienākums pieskatīt savus bērnus, ievērojot drošību pie ūdens.
 • JŪVP  viesiem ir pienākums turēt savus līdzi paņemtos mājdzīvniekus pie pavadas un neatstāt tos bez uzraudzības
 • JŪVP  viesim ir tiesības informēt JŪVP  administrāciju par priekšlikumiem, novērotajām saimnieciskās darbības nekārtībām, nepilnībām JŪVP
 • JŪVP  viesu pienākums ir saudzēt JŪVP  materiālo bāzi un par radītiem zaudējumiem uzņemties atbildību pilnā apmērā
 • Lai izmantotu JŪVP pakalpojumus, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments: Pase, Autovadītāja apliecība vai ID karte, un jāveic attiecīgais maksājums pie JŪVP darbinieka pēc norādītajiem izcenojumiem, norādot arī autotransporta marku un valsts Nr.zīmi.
 • JŪVP viesiem JŪVP  teritorija jāatstāj līdz plkst. 23.00.
 • JŪVP  viesu pienākums ir, beidzoties nolīgtajam pakalpojuma laikam, uzaicināt JŪVP darbinieku pieņemt iznomāto vietu un/vai inventāru
 • JŪVP  darbiniekam ir tiesības izraidīt no JŪVP viesus, kuri neievēro šos kārtības noteikumus, atsakoties no tiesībām saņemt atpakaļ maksu par pakalpojumiem
 •  JŪVP viesiem ir saistoši Jūrmalas noteikumi Nr.20 “Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”  un Likums “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”
 • JŪVP  teritorijā tiek fotografēts un filmēts. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos